Zajęcia Chemiczno-Fizyczne

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Białymstoku

Zaprasza na kurs chemiczno-fizyczne

dla dzieci i młodzieży

1. Zasady Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w laboratorium, szkło i sprzęt laboratoryjny

2. Układ okresowy pierwiastków

3. Budowa cząsteczkowa substancji

4. Stany skupienia, przemiany fazowe

5. Związek gęstości, objętości, ciśnienia, temperatury – termodynamika

6. Oddziaływania niewidzialne – pole elektrostatyczne, elektryczne, magnetyczne. Elektrostatyka i magnetyzm. Działo magnetyczne. Generatora Kelvina.

7. Fale mechaniczne – ich rodzaje, ruch falowy, dźwięk, bodźce słuchowe

8. Rozpuszczalność substancji. Roztwory nasycone i nienasycone.

9. Procesy egzoenergetyczne i endoenergetyczne.

10. Fale elektromagnetyczne – światło, jego widmo, dyfrakcja i interferencja.

11. Zjawiska optyczne.

12. Odczyn wodnych roztworów substancji – pH.

13. Estry, białka, cukry.

Cena kursu na rok szkolny 2017/2018 wynosi 800 zł z możliwością rozbicia na dogodne raty.

Opłatę można uiszczać:
– osobiście w biurze TPD przy ul. Pietkiewicza 1 w Białymstoku
– przelewem na rachunek (nr konta : Bank Gospodarki Żywnościowej SA O/Białystok
nr 62 2030 0045 1110 0000 0073 0660 )
*W tytule płatności prosimy podać imię i nazwisko, a także nr kontaktowy

Więcej szczegółów zapraszamy na stronie www.tpd.bialystok.pl

Post Author: Administrator

Najlepszy admin.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *