Sierpień 2017

W miesiącu sierpniu zrealizowaliśmy zajęcia pod hasłem „Dlaczego mleko kupuje się w kartonie?”. Podopieczni obejrzeli film pt „Gdzie wykorzystuje się srebro”. Dowiedzieli się dlaczego garnki pokrywa się srebrem, jakie właściwości i gdzie wykorzystuje się srebro. Podopieczni zrobili eksperyment, w którym pierwsza część owoców została zapakowana i 2 część owoców zostały niezapakowane. Efektem było, że owoce […]