Podprogram 2017

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Białymstoku kolejny raz udziela najuboższym mieszkańcom miasta Białegostoku pomocy żywnościowej CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  sierpień 2017 – czerwiec 2018,  a jej celami szczegółowymi są: a)  organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się […]