Akademia Edukacyjna logoSpotykamy się raz w miesiącu na wykładach i szkoleniach, którym patronuje firma Medtronic w osobach Zbigniewa Jasińskiego oraz Magdaleny Gorączko. (Harmonogram spotkań 2011/2012)

Spotkania Akademii Edukacyjnej są dla nas motorem napędowym do ciągłego działania, starania się i ustawicznej czujności.

Czas spędzony na wysłuchaniu prezentacji lub udział w warsztatach jest dla nas bardzo cenny; czujemy, że nie przyszliśmy na darmo: wiedza i umiejętności, które nabywamy, pozwalają naszym dzieciom - „ cukiereczkom" i nam samym mieć większe poczucie bezpieczeństwa co dnia. I o to przecież chodzi!

Wykłady specjalistów: dr Bożeny Florys, doc. Barbary Głowińskiej – Olszewskiej dostarczają nam rzetelnej wiedzy na temat metod prowadzenia cukrzycy: ustawiania bazy, planowania bolusów posiłkowych, ciągłego monitorowania glikemii. Przypominają o zasadach prawidłowego żywienia, higienicznego trybu życia, uczą właściwych technicznych rozwiązań w pompie przydatnych przy uprawianiu sportów .

Zajęcia prowadzone przez pielęgniarkę Elżbietę Podlaską dają nam umiejętność zapanowania nad pompą insulinową i wykorzystania jej wszystkich możliwości. Podczas tych warsztatów wymieniamy się doświadczeniami na temat rodzajów wkłuć, sposobów ich mocowania, miejsc wkłuwania i wszystkich „sztuczek technicznych", by „bezalarmowo" toczyło się nasze życie.

Spotkanie z psychologiem uzmysłowiło nam – rodzicom, jakie mechanizmy psychologiczne rządzą tam, gdzie doświadczamy przewlekłej choroby. Zrozumieliśmy, jak ważne jest stworzenie rodzinnego wsparcia, bezwzględnej akceptacji dla swego dziecka – „cukiereczka". Zadawaliśmy Pani psycholog pytania dotyczące radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Dotarło do nas, że najważniejsza dla naszych dzieci jest umiejętność radzenia sobie ze stresem, który niesie cukrzyca co dnia.

23 lutego (sobota) w Zespole Szkół Integracyjnych nr 1 w Białymstoku odbyło się kolejne spotkanie Akademii Rodziców działającej we współpracy z firmą Medtronic.

W programie spotkania wygłoszono prelekcje:

1. dr Bożeny Florys "Jak bezpiecznie uprawiać sport lecząc się pompą?"

2. doc. Barbary Głowińskiej-Olszewskiej "Spróbowałem, zobaczyłem, zwyciężyłem? CGM i CareLink w leczeniu cukrzycy".