Na terenie Białegostoku działa 17 Kół Przyjaciół Dzieci przy:

  • siedmiu szkołach podstawowych: Nr 4, 7, 11, 12, 26, 37, 49
  • Zespole Szkół Integracyjnych Nr 1;
  • Publicznych Gimnazjach Nr 5 i 9;
  • Zespołach Szkół Nr 5, 6, 11 i 15 (przy Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Białymstoku)
  • Przedszkolu Samorządowym Nr 10

Oprócz powyżej wymienionych działają jeszcze:

KOŁO PRZYJACIÓŁ DZIECI I MŁODZIEŻY CHORYCH NA CUKRZYCĘ

oraz

Koło TPD przy Szkole Podstawowej w Nowym Aleksandrowie.