Zarząd:

  1. Grzegorz Łukaszewicz - Prezes
  2. Jerzy Krzysztof Sienkiewicz - Wiceprezes
  3. Leszek Fiedorowicz - Wiceprezes
  4. Sylwia Łukaszewicz - Skarbnik
  5. Agnieszka Niczewska - Sekretarz 
  6. Wojciech Przybysz


Komisja Rewizyjna:

  1. Renata Brycka - Safrończyk
  2. Grzegorz Kiełsa
  3. Krzysztof Chańko