Wypoczynek

Ważne miejsce w działalności opiekuńczo - wychowawczej i edukacyjnej Oddziału Miejskiego TPD w Białymstoku zajmuje organizacja wakacyjnego wypoczynku dzieci i młodzieży.

Każdego roku wkładamy wiele wysiłku, aby wypoczynek charakteryzował się rozwojem różnorodnych i ciekawych form pracy, aby dzieci miały zapewniony zdrowy i wychowujący wypoczynek.