Poradnia rodzinna

Bezpłatnych porad udzielają:

 • psycholog – środy 16:00 – 19:00 i czwartki 16:00-19:00
 • prawnik – czwartki 16:00 – 18:00
 • mediator rodzinny / psychoterapeuta – czwartki 10:00 – 12:00

 

Biuro TPD w poniedziałki,wtorki, czwartki i piątki 9 – 16 oraz w środy  11-18 przyjmuje zgłoszenia i udziela informacji w sprawach porad pod numerem telefonu: 85 811 06 12.

Specjaliści Poradni Rodzinnej TPD pomogą:

 • podjąć działania interwencyjne w obronie osób pokrzywdzonych,
 • odnaleźć właściwą drogę prawną w sprawach rodzinnych (alimentacja, ustalania ojcostwa, adopcja, kuratela),
 • poprawić komunikację w rodzinie,
 • odszukać przyczyny niepowodzeń szkolnych,
 • podnieść świadomość oraz kompetencje wychowawcze rodziców i opiekunów,
 • znaleźć sposoby poradzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych rodzin (przemoc w rodzinie, rozwód),
 • rozwiązywać konflikty między rodzicami i dziećmi,
 • rozwinąć umiejętności społeczne dzieci i młodzieży.

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Miasta Białystok